De executeur

De Executeur. Dit moet u daarover weten. 

Indien de erflater in zijn testament een executeur heeft aangewezen, dan moet hij/zij de nalatenschap afwikkelen.
Hoe dat werkt, zetten wij voor u op een rij. 

1. De executeur

Er is alleen sprake van een executeur als deze in een testament is aangewezen. Wanneer er geen testament is, dan is er ook geen executeur. De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot executeur benoemen als de erflater dat niet heeft gedaan.

Erflater mag kiezen
De erflater kiest zelf of hij een executeur benoemt en zo ja, wie hij als executeur benoemt. Meestal is de executeur een vertrouwenspersoon van de erflater, maar dat hoeft niet. De executeur kan ook een familielid zijn of een goede vriend. Ook kan een advocaat of notaris tot executeur worden benoemd.

Benoeming weigeren
Wanneer u tot executeur bent benoemd, dan kunt u dat weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.

Veelgestelde vragen over de executeur

De erflater kiest zelf de executeur uit. Dit kan een vertrouwenspersoon van de erflater zijn, maar bijvoorbeeld ook een advocaat of notaris.

Een executeur wordt benoemd bij testament.

Ja, een executeur die is benoemd door de erflater kan de benoeming weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.

De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot een executeur benoemen als de erflater dit niet heeft gedaan. Er is dan geen executeur. De erfgenamen moeten dan samen tot afwikkeling overgaan.

Wilt u meer weten over de executeur of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Taken executeur

De executeur heeft de wettelijke taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Hieronder treft u een overzicht aan van de voornaamste taken van de executeur:

De executeur kan zelf het beheer met uitsluiting van de erfgenamen voeren. Instructies van erfgenamen hoeft hij dus niet op te volgen. Hij mag bijvoorbeeld zelf kiezen welke zaken er worden verkocht als dit alles maar in het belang van de nalatenschap is.

De executeur dient onder meer de begrafeniskosten en andere kosten te betalen, abonnementen op te zeggen, huurovereenkomsten op te zeggen, banktegoeden te innen etc. Zo nodig is hij bevoegd om bezittingen van de nalatenschap te verkopen om schulden te voldoen.

De executeur dient vervolgens de aangifte erfbelasting in te dienen.

De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.

Elke executeur zal als hij klaar is met zijn werk rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen. Als de erfgenamen hiermee akkoord gaan wordt er kwijting en décharge verleend. De executeur is dan klaar met zijn werk.

Veelgestelde vragen over taken executeur

De executeur heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het testament kunnen ook meer taken zijn omschreven.

De executeur moet informatie geven over de uitoefening van zijn taken aan de erfgenamen en aan bepaalde andere personen, zoals de legataris en de legitimaris.

Belangrijk is dat de executeur zijn taken goed uitvoert. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij daarbij fouten maakt. De executeur kan de hulp inschakelen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Volgens de wet heeft de executeur recht op 1% van de waarde van de nalatenschap. In het testament kan echter zijn bepaald dat de executeur geen recht heeft op loon. Ook kan een hoger loon worden bepaald. Om problemen te voorkomen is het vaak verstandig wanneer de executeur bij de start van zijn werkzaamheden afspraken maakt met de erfgenamen en zo nodig tussentijds opgeeft wat zijn kosten tot nu toe zijn geweest.
Naast het executeurloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen, zoals benzinekosten, postzegels etc.

Doet de executeur zijn/haar werk niet goed of heeft u een vraag over de taken van de executeur? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Ontslag executeur

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Bijvoorbeeld als de executeur geen/onvoldoende informatie geeft of als er sprake is van belangenverstrengeling. De erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter vragen om dit ontslag te verlenen en om een andere executeur te benoemen.

Ontslagprocedure
Wanneer u de executeur wilt ontslaan, dan dient u daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U kunt dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

Executeur vraagt zelf om ontslag
De executeur kan ook zelf aan de rechter om zijn ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

Ontslag, en dan?
Wanneer de executeur wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe executeur zijn taken overneemt.

Veelgestelde vragen over einde taak en ontslag executeur

De executeur kan worden ontslagen wanneer deze zijn werk niet goed uitvoert, zoals onvoldoende informatie verschaffen.

Erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter verzoeken de executeur te ontslaan en om een andere executeur te benoemen. De rechter zal nagaan wat de redenen voor het ontslag zijn en of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven.

Nee, de executeur is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap, ook al is hij ontslagen. Zijn werkzaamheden stoppen pas wanneer de nieuwe executeur zijn taken overneemt.

Ja. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

4. Aansprakelijkheid executeur

De taak van de executeur kan soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Hij dient zich dit dan ook goed te realiseren voordat hij zijn benoeming aanvaardt.

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de executeur in privé aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Om dergelijke problemen te voorkomen, doet de executeur er vaak goed aan om voor dat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid executeur

Ja, wanneer de executeur zijn taken niet goed uitvoert en hierdoor schade ontstaat, dan kan de executeur hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De executeur doet er goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Doet de executeur zijn/haar werk niet goed? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.