Aanvaarden of verwerpen

Aanvaarden of verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent, dan dient u een keuze te maken; of u aanvaardt de nalatenschap, of u verwerpt de nalatenschap. Deze keuze is erg belangrijk, omdat hieraan veel juridische consequenties zijn verbonden.

Zuivere aanvaarding
Bij zuivere aanvaarding treedt u met de andere erfgenamen in alle rechten en plichten van de erflater. U heeft dan recht op de bezittingen van de erflater, maar u bent daartegenover ook gehouden om zijn verplichtingen na te komen. Wanneer de erflater schulden had en daardoor de nalatenschap straks negatief blijkt te zijn, kan het voorkomen dat u door schuldeisers wordt aangesproken om deze schulden uit uw privé vermogen te gaan voldoen. Zuiver aanvaarden is dus alleen verstandig als u vrijwel zeker weet dat de nalatenschap positief is.

Beneficiaire aanvaarding
Als u niet zeker weet of de nalatenschap positief of negatief is, dan kunt u de nalatenschap beter maar beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat u de nalatenschap aanvaardt voor het geval deze straks positief blijkt te zijn. Dit wordt ook wel ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. U bent in dat geval niet verplicht om de schulden van de erflater uit uw privévermogen te voldoen als straks blijkt dat de nalatenschap toch negatief is.

Beneficiaire aanvaarding na zuivere aanvaarding
Wanneer u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard in de veronderstelling dat deze positief was en achteraf blijkt dat dit niet het geval is, dan kunt u in bijzondere gevallen de rechter vragen om de toestemming te verkrijgen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. De rechter geeft deze toestemming niet zomaar en zal onder meer onderzoeken of u op het moment dat u de nalatenschap zuiver aanvaardde wel voldoende onderzoek heeft gedaan naar de omvang van de nalatenschap.

Verwerpen van de nalatenschap

Wanneer u zeker weet dat de nalatenschap negatief is of wanneer u er niets mee te maken wilt hebben, dan kunt u deze het beste maar verwerpen. In dat geval kunt u nooit aangesproken worden om de schulden van de erflater te voldoen. Anderzijds heeft u dan ook geen recht op de bezittingen van de erflater. Als kind van de erflater heeft u na een verwerping van de nalatenschap, nog wel recht op een legitieme portie. Of dit straks iets oplevert, is afhankelijk van de omvang van de nalatenschap. Als de nalatenschap straks negatief blijkt te zijn, dan kan de legitieme portie ook niet uitbetaald worden. U krijgt dan niets.

Uitbrengen van een keuze
Voor zuivere aanvaarding hoeft u niets te doen (vormvrij). U hoeft hiervoor dus niet naar de rechtbank of de notaris. Dit betekent echter wel dat u goed moet opletten met wat u doet na het overlijden van de erflater. Wanneer u dan gaat beschikken over de goederen van de nalatenschap, kan dit betekenen dat u automatisch zuiver heeft aanvaard. Een voorbeeld hiervan is het verkopen van inboedelgoederen of persoonlijke goederen van de erflater. Ga daar dus niet al te snel mee aan de slag.

Wanneer u de nalatenschap wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden, dan moet u dit kenbaar maken aan de rechtbank van de plaats van overlijden van de erflater. De rechtbank maakt hiervan een akte op die wordt ingeschreven in het boedelregister op de rechtbank. U kunt dat zelf doen en heeft daar dus geen notaris of advocaat voor nodig.

Wanneer u nog geen keuze wil maken, dan kunt u maar beter helemaal niets doen. Als dit te lang duurt, kan de rechtbank op verzoek van belanghebbenden, bijvoorbeeld schuldeisers, u een termijn stellen om alsnog een keuze uit te brengen.

Minderjarigen
Minderjarige kinderen kunnen niet kiezen. Dit moet hun wettelijk vertegenwoordiger voor hun doen. Meestal zijn dit de ouders. De wettelijk vertegenwoordiger kan alleen maar kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Voor dat laatste heeft de wettelijk vertegenwoordiger toestemming van de rechtbank nodig. De wettelijk vertegenwoordiger kan dus niet zuiver aanvaarden.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.