Taken vereffenaar

Taken vereffenaar

De vereffenaar moet de nalatenschap gereedmaken voor verdeling. Hij heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen.

Beheer
De vereffenaar kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Instructies van erfgenamen hoeft hij dus niet op te volgen. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht als dit alles maar in het belang van de nalatenschap is.

De vereffenaar dient een boedelbeschrijving te maken. Hierin moeten alle bezittingen en schulden worden opgenomen. Vervolgens dient hij onder meer de begrafeniskosten en andere kosten te betalen, abonnementen op te zeggen, huurovereenkomsten op te zeggen, banktegoeden te innen etc. Zo nodig is hij bevoegd om bezittingen van de nalatenschap te verkopen om schulden te voldoen. Ook dient de vereffenaar legaten uit te keren en ervoor te zorgen dat lasten worden uitgevoerd.

De vereffenaar dient ook de aangifte erfbelasting te doen.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar moet binnen een zekere termijn rekening en verantwoording afleggen aan en een zogenoemde uitdelingslijst neerleggen bij de boedelnotaris of de rechtbank. Daarin moet worden aangegeven wat de omvang van de nalatenschap is en op welke manier de schuldeisers worden voldaan. De vereffenaar moet hiervan ook de erfgenamen en andere belanghebbenden op de hoogte stellen.

Hulp bij afwikkeling
Belangrijk is dat de vereffenaar zijn taken goed uitvoert. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij daarbij fouten maakt.

De vereffenaar kan de hulp inschakelen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Loon/ onkosten
Volgens de wet heeft alleen de door de rechtbank benoemde vereffenaar recht op loon. De hoogte daarvan wordt door de rechtbank bepaald.

De kosten van vereffening komen voor rekening van de nalatenschap.

Veelgestelde vragen over taken vereffenaar

De vereffenaar maakt de nalatenschap klaar voor verdeling. Hij beheert de bezittingen van de nalatenschap, int de vorderingen en voldoet de schulden van de nalatenschap. De belangen van de erfgenamen en de schuldeisers dient hij daarbij te behartigen.

Instructies van erfgenamen hoeft de vereffenaar niet op te volgen. De vereffenaar kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht. Het belangrijkste is dat zijn handelingen in het belang van de nalatenschap zijn.

De vereffenaar kan de hulp van een advocaat of notaris inschakelen om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Uitsluitend de door de rechtbank benoemde vereffenaar heeft recht op loon. De hoogte daarvan wordt door de rechtbank bepaald.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.