Eenzijdig verzoek

Contact Us

Eenzijdig verzoek

Bent u het samen niet eens over de scheiding of over de zaken die daarbij geregeld moeten worden, dan kunt u eenzijdig de echtscheiding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. In dat geval dient ieder van u een eigen advocaat te nemen.

Stappenplan echtscheiding op eenzijdig verzoek

Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

U begint de scheidingsprocedure met een verzoekschrift, waarin u de scheiding aanvraagt. Uw advocaat stuurt uw verzoekschrift naar de rechtbank. In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere zaken, zoals vaststelling van kinder- en partneralimentatie en de wijze waarop de financiële afwikkeling van de scheiding moet plaatsvinden. Dit worden nevenvoorzieningen genoemd. Heeft u een minderjarig kind, dan moet u met uw partner een ouderschapsplan hebben opgesteld, dat de advocaat tegelijk met het verzoekschrift indient.

Heeft uw partner een verzoekschrift ingediend, waar u het niet mee eens bent, dan kunt u een verweerschrift bij de rechtbank indienen via uw advocaat. Dit moet gebeuren binnen 6 weken, tenzij de rechter beslist dat deze termijn te kort is. Wanneer u het niet eens bent met de echtscheiding op zich, dan kunt u dit aangeven in het verweerschrift. Maar de rechter zal hier in de meeste gevallen niet op ingaan. Als een van de partners wil scheiden, is dat voor de rechter voldoende om de echtscheiding uit te uitspreken. U kunt in een verweerschrift ook bezwaar maken tegen de gevraagde nevenvoorzieningen. Bijvoorbeeld tegen de gevraagde kinder- en/of partneralimentatie. En in het verweerschrift kunt u bovendien zelf om nevenvoorzieningen vragen.

Als de rechtbank over alle stukken beschikt, stelt de rechter een datum voor behandeling vast. U krijgt hiervan bericht via uw advocaat. U doet er goed aan om zelf – samen met uw advocaat – op deze zitting aanwezig te zijn. De rechter zal u mogelijk vragen willen stellen. Ook zal de rechter uw advocaat in de gelegenheid stellen om de ingediende stukken nader toe te lichten.

Op de zitting zal de rechter geen uitspraak doen. Dit doet hij/zij pas na afloop van de zitting. Meestal stuurt de rechter na vier weken de beslissing naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet terug te komen naar de rechtbank.

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u binnen drie maanden in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal de zaak helemaal opnieuw behandelen. Daarna krijgt u weer een uitspraak. In heel bijzondere gevallen kunt u binnen drie maanden daarna nog cassatie instellen tegen de beslissing van het Gerechtshof bij de Hoge Raad.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is deze nog niet definitief. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u ooit bent getrouwd. Daar wordt de uitspraak van de rechtbank ingeschreven in de registers. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Let op: Komen u en uw partner tijdens de procedure alsnog tot overeenstemming, dan vervalt de rest van dit stappenplan. De procedure wordt dan verder schriftelijk afgewikkeld.

Veelgestelde vragen over echtscheidingsprocedure

U kunt een scheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote aanvragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding aanvragen. In beide gevallen heeft u wel een advocaat nodig. Uw advocaat zorgt er dan voor dat namens u bij de rechter een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Meer informatie over mediation

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.