Gezamenlijk verzoek

Echtscheiding

Wanneer u het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan is het mogelijk om samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk verzoek. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig. Hieronder kunt u lezen welke stappen er zijn.

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Uw advocaat kan u daarbij helpen.

U schakelt gezamenlijk een advocaat in die voor u het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank gaat indienen, samen met het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan dat u heeft opgesteld. De afwikkeling verloopt verder schriftelijk. U hoeft dus niet naar de rechtbank te gaan.

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter na vier weken de beslissing naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is deze nog niet definitief. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u ooit bent getrouwd. Daar wordt de uitspraak van de rechtbank ingeschreven in de registers. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Veelgestelde vragen over echtscheidingsprocedure

U kunt een scheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote aanvragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding aanvragen. In beide gevallen heeft u wel een advocaat nodig. Uw advocaat zorgt er dan voor dat namens u bij de rechter een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Meer informatie over mediation

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.