Taken erfrechtelijk bewindvoerder

Taken erfrechtelijk bewindvoerder

De hoofdtaak van de erfrechtelijke bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld. De erfrechtelijke bewindvoerder moet daarbij de belangen behartigen van degene ten behoeve waarvan het bewind is ingesteld. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Beheer
De erfrechtelijke bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. De erflater kan hiervan afwijken in het testament.

Goed beheer kan betekenen dat de erfrechtelijke bewindvoerder ook over de goederen kan beschikken en deze dus bijvoorbeeld kan verkopen als dat noodzakelijk is.

Rekening en verantwoording
De erfrechtelijke bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen over het beheer aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de erfrechtelijke bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

Hulp bij de afwikkeling

Uit de rekening en verantwoording moet blijken dat hij zich als goed erfrechtelijke bewindvoerder gedraagt. Wanneer dit niet het geval is, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor het door hem gevoerde beheer.

De erfrechtelijke bewindvoerder kan bij het beheer de hulp inroepen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Loon
In het testament kan zijn bepaald welk loon de erfrechtelijke bewindvoerder per jaar dient te krijgen. De kantonrechter kan dit loon wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de onder bewind gestelde goederen onvoldoende rendement opleveren om dit loon te betalen.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over taken erfrechtelijk bewindvoerder

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld.

De bewindvoerder dient jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Dit moet hij doen aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

De bewindvoerder heeft recht op loon. De hoogte van het loon is omschreven in het testament en kan in bepaalde gevallen door de rechter worden vastgesteld.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.