Partneralimentatie

Partneralimentatie

Wanneer u gaat scheiden en u kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien of uw ex-partner kan niet in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie.  Wij kunnen u hierbij helpen.

Hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers: behoefte en draagkracht. Eerst kijken we hoeveel geld de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien (behoefte). Daarna bepalen we of de ex-partner hiervoor een bijdrage kan betalen (draagkracht).

Behoefte
Het is niet eenvoudig om de behoefte vast te stellen. Deze is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de hoogte van de inkomsten en uitgaven tijdens het huwelijk en de werkelijke of waarschijnlijke kosten van levensonderhoud. Als u kinderen heeft, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van het bedrag. Het is dus maatwerk, maar vaak kunnen we een vuistregel gebruiken. Deze stelt de behoefte op 60% van het netto te besteden gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen. Dit wordt ook wel “de Hofnorm” genoemd.

Wanneer de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten heeft, dan heeft hij/zij minder behoefte aan alimentatie. Heeft de alimentatiegerechtigde geen daadwerkelijke inkomsten, maar zou hij/zij deze redelijkerwijs wel kunnen hebben, dan kan de alimentatiebetaler vragen om de hoogte van de alimentatie daarop aan te passen. Ook als de alimentatiegerechtigde eigen vermogen heeft, dan kan dat de behoefte ook verminderen.

Draagkracht
Als we de behoefte hebben vastgesteld, moeten we bepalen of en hoeveel alimentatie er betaald kan worden. Uitgangspunt vormt het inkomen van de alimentatiebetaler en zijn/haar daadwerkelijke lasten, waaronder de eventuele kinderalimentatie. Wanneer de alimentatiebetaler maandelijks meer inkomsten dan uitgaven heeft, blijft er dus een bedrag over. Met een deel daarvan (60%) kan hij/zij dan alimentatie betalen.

Draagkrachtvergelijking
De alimentatiebetaler mag `onder de streep’ niet minder geld overhouden dan de alimentatieontvanger doordat hij/zij alimentatie betaalt. Daarom maken we altijd een draagkrachtvergelijking. Dit wordt ook wel een ‘jusvergelijking’ genoemd.

Duur partneralimentatie

De duur van betaling van partneralimentatie is wettelijk beperkt, doorgaans tot twaalf jaar. Vaak is er reden om deze termijn te verkorten. Als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd én kinderloos is gebleven, dan is de duur van betaling van partneralimentatie op grond van de wet gelijk aan de duur van het huwelijk. Ook kan de rechter bepalen dat de partneralimentatie voor een kortere periode moet gelden, bijvoorbeeld wegens de (hoge) leeftijd van de betalende partij of omdat de ontvanger inmiddels zelf in staat is om inkomen te verdienen. De termijn kan in bijzondere gevallen ook worden verlengd.

Wetsvoorstel verkorting duur partneralimentatie
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer tot herziening van het stelsel van partneralimentatie. Lees meer hierover op onze website onder “Wet herziening partneralimentatie“. Een van de onderdelen daarvan is de verkorting van de duur van alimentatie. Zolang dit wetsvoorstel niet is aangenomen, geldt de huidige wettelijke regeling zoals hierboven genoemd.

Wettelijke indexering partneralimentatie
De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen: de indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen.

Voorrang kinderalimentatie
Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Niet-betaling partneralimentatie (LBIO)
Als de partneralimentatie niet wordt betaald, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos. Zie www.lbio.nl.

Verval recht op partneralimentatie
Uw recht op partneralimentatie vervalt definitief als u opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand gaat samenwonen `als ware u gehuwd’. Dat laatste klinkt onduidelijk en er is veel rechtspraak over. Hieruit blijkt dat er sprake moet zijn van een affectieve relatie van duurzame aard, een wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Omdat de gevolgen van deze wettelijke regeling groot zijn, zal de rechter bij een conflict zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van samenwonen ‘als waren zij gehuwd’.

Veelgestelde vragen over partneralimentatie

Ja en nee. Of advocatenkosten fiscaal aftrekbaar zijn hangt af van de soort werkzaamheden die de advocaat verricht. In een echtscheidingsprocedure zijn de advocatenkosten die gemoeid zijn met verkrijging of behoud van alimentatie fiscaal aftrekbaar. De kosten die de alimentatiebetaler maakt in verband daarmee zijn niet aftrekbaar. Ook andere werkzaamheden in een echtscheidingsprocedure zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Nee, tenzij u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst.

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als u met uw inkomen niet volledig kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud, heeft u daarnaast nog recht op partneralimentatie. Of uw ex-partner dit ook kan betalen, is afhankelijk van zijn draagkracht.

De duur van betaling van partneralimentatie is wettelijk beperkt, doorgaans tot twaalf jaar. Vaak wordt deze termijn verkort. Als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd én kinderloos is gebleven, dan is de duur van betaling van partneralimentatie op grond van de wet gelijk aan de duur van het huwelijk. Ook kan de rechter bepalen dat de partneralimentatie voor een kortere periode moet gelden, bijvoorbeeld wegens de (hoge) leeftijd van de betalende partij of omdat de ontvanger inmiddels zelf in staat is om inkomen te verdienen. De termijn kan in bijzondere gevallen ook worden verlengd.

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoefte van uw ex-partner en uw eigen draagkracht. Dit is per geval verschillend.

Nee. Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Lees meer over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.

Nee. Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Lees meer over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler, maar de ontvanger betaalt er juist belasting over. Dit is van belang voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie.

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is voor u kosteloos. U kunt ook een deurwaarder inschakelen.

Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie. Eerst wordt gekeken of u kinderalimentatie kunt betalen en pas daarna of u nog draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen.

De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen. Dit heet wettelijke indexering. U kunt dit in onderling overleg ook uitsluiten als u dat wilt.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.