Betaling legitieme portie

Betaling legitieme portie

De legitieme portie geeft alleen recht op een vordering in geld. Er bestaat geen recht op afgifte van goederen van de erflater. U bent als legitimaris dus schuldeiser van de nalatenschap.

Niet direct opeisbaar
De legitieme portie is niet altijd direct opeisbaar. In ieder geval nog niet gedurende de eerste zes maanden na het overlijden van de erflater. De legitieme portie is ook niet opeisbaar wanneer de erflater een echtgenote achterlaat en geen testament had. In dat geval is de vordering pas opeisbaar als de echtgenote overlijdt. Ook kan het zo zijn dat de erflater in een testament heeft bepaald dat de legitieme portie niet direct opeisbaar is.

Betaling soms onzeker
De legitimaris moet soms dus lang geduld hebben voordat hij zijn legitieme portie uitbetaald krijgt. Ook is het nog maar de vraag of de legitieme portie wél betaald kan worden op het moment dat deze opeisbaar is wordt. De langstlevende echtgenoot kan volledig beschikken over de nalatenschap en deze dus ook volledig opmaken. Bij diens overlijden is er dan niets meer over. De legitimaris blijft dan met lege handen achter.

Verval aanspraak legitieme portie

Wanneer u aanspraak wilt maken op de legitieme portie, dan dient u dat binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater kenbaar te maken aan de erfgenamen. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht.

Erfbelasting
De legitimaris moet – ook als de legitieme portie niet direct opeisbaar is – belasting betalen. Zolang de legitimaris nog niet kan beschikken over de legitieme portie, kan hij van de langstlevende echtgenoot verlangen dat deze de erfbelasting betaalt.

Veelgestelde vragen over legitieme portie/Kindsdeel

De legitieme portie is niet altijd direct opeisbaar. In ieder geval is de legitieme portie niet opeisbaar gedurende de eerste 6 maanden na het overlijden. Wanneer de erflater gehuwd was, dan is de legitieme portie onder omstandigheden ook niet direct opeisbaar.

De legitimaris heeft een vordering in geld. Er bestaat dus geen recht op afgifte van goederen van de erflater.

De langstlevende kan vaak volledig beschikken over de nalatenschap. Wanneer bij het overlijden van de langstlevende niets meer over is, dan blijft u met lege handen achter.

U dient uiterlijk binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater kenbaar te maken of u aanspraak wilt maken op de legitieme portie. Wanneer u dat niet doet, dan vervalt uw recht.

Wanneer u nog niet kunt beschikken over de legitieme portie, dan dient de echtgenoot van de erflater de erfbelasting te voldoen.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.